Wie zijn we en waar zijn we op uit?

Transition Town Assen is een burgerinitiatief dat veerkracht wil terugbrengen in de samenleving. Die veerkracht is hard nodig in verband met de impact van klimaatverandering, economische crises en de noodzaak onze afhankelijkheid van fossiele brandstoffen af te bouwen.

We wachten daarbij niet op actie van de landelijke en internationale overheden of de grote bedrijven. Hun inzet is te traag en te gering. We doen het gewoon zelf, nu, van onderop én op een leuke en positieve manier. In onze straten, buurten, wijken, de stad als geheel en de omliggende buurtschappen en Assen als gemeente.

En wie is ‘we’? Dat zijn wij allemaal, als inwoners van Assen en omstreken. Iedereen kan, samen met buren en buurtgenoten, een steentje bijdragen. En da’s nog leuk ook!

Het transitiegevoel werkt heel aanstekelijk. Bekijk deze Youtube video maar!


Wil jij ook aan de slag? Wees welkom om je aan te sluiten bij één van de werkgroepen of heb je zelf een mooi initiatief? Creëer dan samen met Transition Town je eigen werkgroep!

Hieronder al een voorbeeld van een aantal werkgroepen:

  • Soepcafé Assen; werkgroep die zich bezig houdt om verspilling van eten te voorkomen
  • Energie Assen: werkgroep die zich bezig houdt met duurzame energie
  • Tiny houses Assen: werkgroep die zich bezig houdt om het wonen in een Tiny house in Assen mogelijk te maken.
  • Permacultuur Assen: werkgroep die zich bezig houdt om een menselijke leefomgeving te ontwerpen die ecologisch, duurzaam en economisch stabiel is.