Samen de schouders eronder

Transition Town Assen is een actief netwerk van doeners en denkers die bouwen aan een andere, waardevolle samenleving. Een samenleving waarin de mens en natuur centraal staan. En waar menselijkheid centraal staat. Een veerkrachtige samenleving die klimaatverandering niet ziet als een onontkoombaar iets en het er bij laat zitten, maar die blijft strijden voor een betere wereld.

We willen de overgang naar een duurzamere samenleving versnellen. We hebben geen tijd om te wachten op de overheid en het bedrijfsleven. We willen het nú. Dus doen we het van onderaf. Samen met onze buren. In onze eigen straat, buurt en stad. 

We werken lokaal en hebben concrete doelen die binnen onze eigen invloedsfeer liggen. Grote vraagstukken over een duurzame, circulaire en inclusieve samenleving brengen we zo heel dichtbij en maken we behapbaar.

Met een kleine groep zijn we begonnen aan het transitieproces, maar we breiden ons in razend tempo uit. Niet gek, want het transitiegevoel werkt heel aanstekelijk. Bekijk deze video maar eens!


Hebben we je al warm kunnen maken? Kom eens langs bij een van onze werkgroepen. Heb je zelf een mooi initiatief? Creëer dan samen met Transition Town je eigen werkgroep!

De werkgroepen die we tot nu toe hebben:

  • Soepcafé Assen: zet zich in om verspilling van eten te voorkomen
  • Energie Assen: werkt eraan om duurzame energie voor iedereen in Assen beschikbaar te maken
  • Tiny houses Assen: wonen in een tiny house in Assen onmogelijk? Wij vinden van niet, en werken er hard aan om het mogelijk te maken.
  • Permacultuur Assen: ecologische moestuin, plukroutes, voedselbossen, noem maar op. We brengen de natuur terug in de stad.