Transition Town Assen is een actief netwerk van doeners en denkers die bouwen aan een andere, waardevolle samenleving. Een samenleving waarin de mens en natuur centraal staan. En waar menselijkheid centraal staat. Een veerkrachtige samenleving die klimaatverandering niet ziet als een onontkoombaar iets en het er bij laat zitten! Samen de schouders eronder.

We willen de overgang naar een duurzamere samenleving versnellen. We hebben geen tijd om te wachten op de overheid en het bedrijfsleven. We willen het nú. Dus doen we het van onderaf. Samen met onze buren. In onze eigen straat, buurt en stad. 

We werken lokaal en hebben concrete doelen die binnen onze eigen invloedsfeer liggen. Grote vraagstukken over een duurzame, circulaire en inclusieve samenleving brengen we zo heel dichtbij en maken we behapbaar.

Met een kleine groep zijn we in Assen begonnen aan het transitieproces, maar we breiden onze club graag uit.

Wij zijn alvast begonnen: met een Soepcafé, waar gered voedsel op het menu staat. En met een biologische moestuin, waar we weer leren waar ons eten eigenlijk vandaan komt.

Ingrediënten voor verandering

Vergelijk het TT-werk eens met het bakken van een cake. De beste cake bak je niet door boter en bloem in een kom te gooien en het vervolgens in de oven te doen. Iedere bakker weet met allerlei ingrediënten zijn eigen unieke creatie te maken; het resultaat is een afspiegeling van zijn of haar eigen vaardigheden, cultuur en de aanwezige middelen. 

Zo werkt het ook in het Transitieproces. Er is niet één juiste manier om tot verandering te komen. Integendeel, er zijn veel verschillende wegen die naar Rome leiden. Een TT-initiatief stemt zich voortdurend af op de realiteit van de eigen lokale gemeenschap, de vaardigheden in de groep en de omstandigheden. Zo hebben we al verschillende werkgroepen gehad maar niet al deze zaadjes kwamen tot ontkieming en dat is niet erg.