Hoofd

Het is vooral het Hoofd dat kennis en feiten verzamelt. Als je weet hoe de ontwikkelingen rond het klimaat er (ongeveer) voor staan en je tot het inzicht komt dat het ‘allemaal anders moet’, dan kun je ook werkelijk in beweging komen. Dit is de eerste stap in een veranderingsproces.

Klimaatverandering is een wereldomvattend probleem met verstrekkende gevolgen voor alle mensen, dieren en het milieu. Een evenzo groot probleem is het moment waarop wereldwijd de piek wordt bereikt in de olieproductie (peak oil), waarna deze alleen nog maar zal gaan dalen. Dit zorgt voor de nodige consequenties, want we zullen moeten afkicken van onze ‘olie-afhankelijkheid’. We mogen onze ogen niet sluiten voor de gevolgen hiervan. 

De omvang van de problematiek zou ons bijna moedeloos en depressief kunnen maken, maar dat hoeft niet. Rob Hopkins, de bedenker van het Transition Towns-model, kwam in beweging nadat hij zich eerst had verdiept in de omvang van deze wereldwijde problematieken. Die kennis en inzichten gaven hem de energie en de inspiratie om op zoek te gaan naar oplossingen. Bij vrijwel alle Transition Towns-initiatieven zie je hetzelfde gebeuren.

Als je je wil verdiepen in de aard, omvang en achtergronden van peak oil en klimaatverandering, kan je allerlei boeken lezen, films bekijken, websites bezoeken en deskundigen raadplegen. Maar vergeet niet om vooral ook zelf logisch en kritisch na te denken en je eigen conclusies te trekken.