Mobiliteit

De werkgroep Mobiliteit wil duurzame emissie-loze mobiliteit in Assen bevorderen.
Dat doen we door bewustwording stimuleren bij de Assenaren en door het organiseren van concrete acties.

Momenteel zijn we bezig met de organisatie van een autoloze zondag in Assen. Het is de bedoeling dat inwoners, vereniging, scholen enz, aanhaken bij deze dag en we gezamenlijk activiteiten gaan organiseren op de autoloze straten van Assen. De autoloze zondag staat gepland voor 22 september 2019.

Wil je meedoen met de autoloze zondag of meedenken? Stuur ons een mail! 

Verdere acties die nog op stapel staan: 

  • elektrische deelauto’s in Assen 
  • logistiek op de fiets (fietskoeriers, pakjes bezorgen per fiets etc.)

Andere ideeën zijn welkom !