Tiny houses Assen

We ontmoeten steeds vaker mensen die graag kleiner willen wonen. Iedereen heeft zo zijn eigen reden waarom. Bij de een heeft het een financiële reden, de ander wil graag zijn milieu-footprint verkleinen, en nog weer een ander wil dichter op de natuur leven. 

Assen is niet echt een voorloper waar het gaat om tiny houses. De gemeente inventariseert op dit moment een aantal gebieden in en rondom Assen die mogelijk geschikt zouden zijn voor de bouw en aanleg van tiny houses. Maar de acties die worden ondernomen, gaan langzaam. Wij willen daar verandering in brengen en het proces versnellen. Daarom zoeken wij nu ook samenwerking met de gemeente. We willen graag een partner aan de (teken)tafel zijn.

De werkgroep tiny houses, (met kleine letters, het zijn tenslotte geen grote huizen) kwam in  januari 2019 voor het eerst bij elkaar. De reden en motivatie van de Transition Town deelnemers is divers: de een zit er puur uit belangstelling en verkenning, de ander heeft al plannen om zelf bouwen een tiny huis te bouwen. 

Een van onze doelen is om in inventariseren hoeveel belangstelling er in Assen is voor tiny houses. En wat de wensen en behoeften zijn van de belangstellenden. Daarnaast willen we duidelijk krijgen wat de voorwaarden gaan worden voor deelnemers voor wat betreft de bouw en het gebied. Ook gaan we op zoek naar andere instanties die zich bezig houden met dit onderwerp. Zoals de Provincie Drenthe en de buurtvereniging in Beilen waar al een heel traject is afgelegd voor tiny houses en ze al aan de gang willen met de infrastructuur. Ook de PVDA in Tynaarloo maakt zich sterk voor dit onderwerp en de realisatie ervan. Ook willen we gebieden bezoeken buiten Assen waar reeds tiny houses gebouwd zijn, en op zoek naar Transition Towns die er al ervaring mee hebben, zodat we kunnen leren van hun ervaringen, struikelblokken, successen, realisatie en bewoning.

Heb jij ook interesse in tiny houses en wil je er graag met ons over nadenken of ervaringen delen? Stuur ons een mail of meld je aan bij Transition Town Assen.